Bo Larsson

Bo har arbetat med Lean sedan 1998. Som anställd har han under 15 år arbetat som fabriks- och produktionschef.


Bo är en entreprenör i själen och har många idéer. Han har en drivkraft att tillsammans med sina kunder testa och utveckla verksamheten och har därigenom bidragit i många tillverkande företags tillväxt- och utvecklingsresor.


- Jag kan bara konstaterat att det är
människorna som skapar de vinnande
processerna. Man kan aldrig
köpa sig framgång i form av teknik, avslutar
Bo.

Ritva Rosenbäck

Ritva Rosenbäck är en disputerad civilingenjör och har en internationell certifiering i produktionslogistik (CPIM). Hon har under tjugo år arbetat med produktionsnära ledarskap inom industrin som chef eller projektledare.


De senaste tio åren har hon använt sina erfarenheter för att praktiskt implementera produktionsstyrning inom sjukvården.

Doktorsavhandlingen blev färdig i juni 2024 och  handlar om hur man byggde upp kapaciteten till COVID-19 patienterna och då framförallt vilket ledarskap som behövdes för att kunna förändra produktionen.

Peter Svensson

Peter har mer än 30 års erfarenhet i ledande chefsbefattningar i nordisk livsmedelsindustri, länsstyrelse och affärsdrivande statlig verksamhet där Peter har infört bland annat förbättringsarbete inom Lean och
arbetsmiljö.


Peter har varit ansvarig på koncernnivå och för organisationer med 50 - 500 anställda samt för inköp-, produktions- och försäljningsprocesser. Peter är sedan 10 år revisonsledare för ledningssystem bl.a. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt ISO 22000. Huvudkompetenser är ledarskap, Lean och arbetsmiljö.

Lars Danielsson

Efter att praktiskt arbetat med Lean i
ledande positioner under 20 år inom
stora internationella bolag i USA,
Schweiz och Sverige startade Lars
Danielsson ett eget bolag 2005 och har
sedan dess arbetat som Lean-coach och
lärare. Genom att koppla verksamhetens utmaningar till ett kontinuerligt förbättringsarbete har Lars hjälpt till att skapa resultat inom både producerande såväl som tjänsteföretag.


Lars är även en av översättarna av boken Toyota Kata till svenska.

Kontakta oss gärna för mer information